Jedno z bardzo mądrych i życiowych powiedzeń przestrzega, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Na stosowaniu go w praktyce bardzo wielu ludzi wyszło wyjątkowo korzystnie. Ogromnie ważne jest stosowanie w życiu codziennym, a także zawodowym daleko idącej profilaktyki na wypadek nieszczęść, przejawiającej się chociażby w wykupywaniu odpowiednich polis ubezpieczeniowych. Ta zasada sprawdza się oczywiście również, jeśli chodzi o firmy transportowe. Jakie ubezpieczenie warto wybrać i czym się w owym wyborze kierować?

Firmy transportowe bardzo często przewożą ładunki o ogromnej wartości. Jakikolwiek wypadek losowy może spowodować ogromne straty dla przedsiębiorstwa, które nie okażą się obciążeniem w przypadku wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia. Gdy zdarzy się wypadek, wszelkie straty pokryje wówczas firma ubezpieczeniowa, pobierająca od ubezpieczonego regularne składki.” – powiedział nam pan Marek, właściciel firmy transportowej działającej na stołecznym rynku usług transportowych.

Jednym z rodzajów ubezpieczeń jest Cargo. Zabezpiecza ono cały proces transportu mienia, począwszy od załadunku do zakończenia rozładunku. Ten rodzaj polisy jest w stanie ochronić przedsiębiorcę na wypadek uszkodzenia, utraty czy innych niepożądanych sytuacji mogących się wydarzyć na skutek wypadku, kradzieży, powodzi, pożaru i wszelkich tym podobnych nieszczęść czy przykrych zdarzeń losowych. Dobrym rozwiązaniem wydaje się również wykupienie polisy OC. Dobrze jest, gdy zawiera ono szeroki zakres ochrony z sumą ubezpieczenia, która odpowiadałaby wartości przesyłki.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia najbardziej kompleksowo odpowiadające potrzebom firmy transportowej, opisane powyżej rodzaje wydają się być najbardziej korzystne. Liczne firmy ubezpieczeniowe proponują korzystne oferty, z których korzystanie bynajmniej nie stanowi zbędnego wydatku. Odpowiednia profilaktyka pozwala bowiem na uchronienie się przed niepożądanymi skutkami zdarzeń losowych, których nie da się przewidzieć. Można jednak solidnie zabezpieczyć się na wypadek ich ewentualnego zaistnienia. Oczywiście wiąże się to z pewnymi kosztami, tym niemniej jeżeli rzeczywiście jakaś przykra lub nawet groźna sytuacja ma miejsce, możliwe jest uzyskanie finansowej rekompensaty za utracone mienie – warto dodać, że nie własne, lecz cudze, niejednokrotnie osiągające olbrzymią wartość. Zasada mówiąca o tym, że lepiej zapobiegać, niż leczyć jest niesłychanie mądra, ponieważ kwoty przeznaczane na opłacanie składki ubezpieczeniowej są śmiesznie małe w porównaniu z ewentualnymi stratami, które mogą się pojawić na skutek wypadku lub kradzieży.